Cankar – opis šole

POZOR!

Zavoda se ne bo več izvajalo, ker je poklicno smer nadomestila nova tehnično-ekonomska smer za turizem.

POKLICNI ZAVOD IVAN CANKAR

priprava na delo in nadaljne izobraževanje

Naša šola usposablja za trgovske, turistične storitve in še marsikaj…

 

VRSTA ŠOLE: poklicni zavod
SMER ŠOLE: komercialne storitve – usmeritev turizem
TRAJANJE: 5 let
ŠTEVILO TEDENSKIH UR: 36

ZNANJA IN SPRETNOSTI

Po petletnem študiju dijak poklicnega zavoda:

 1. zna samostojno uporabljati računalnik in programsko opremo ter sodobne tehnološke pripomočke, ki mu omogočajo spretno in učinkovito komuniciranje (zbiranje in obdelava podatkov, izpolnjevanje poročil in tabel ter izdelovanje grafikonov; uporaba informatičnih orodij in računalniških aplikacij za poslovanje podjetij v trgovskem, turističnem in storitvenem sektorju).
 2. zna pisno in ustno komunicirati v slovenščini, italijanščini in dveh tujih jezikih.
 3. pozna osnove in predpise pisarniškega komuniciranja in poslovanja, poslovnega komuniciranja, osnove stikov z javnostjo in poslovni bonton.
 4. pozna osnove finančnega in knjigovodskega poslovanja ter denarno-gotovinsko in negotovinsko poslovanje.
 5. usposobljen je za organiziranje gostinskih in turističnih storitev v hotelskih recepcijah, agencijskih poslovalnicah, turističnih uradih in pisarnah, v informacijskih uradih in drugih recepcijah ter sprejemnicah (zna informirati goste v turističnih in potovalnih agencijah in sodelovati pri organizaciji potovanj, pripravljati oglasno gradivo in analizirati turistične storitve;
 6. pozna dela v hotelskih recepcijah, v agencijah, uradih; pozna informiranje ter prodajo turističnih storitev; načrtovanje, dogovarjanje, koordiniranje in oglaševanje kongresnih in sejemskih dejavnosti).
  pozna načrtovanje in organizacijo dela ter se zna prilagajati spremembam in skrbeti za nadgrajevanje strokovnega znanja, skladno s tehničnimi in drugimi novostmi.

 

NAŠA PREDNOST

Velik poudarek je na praktičnem pouku, ki je podkrepljen s strokovnimi in teoretičnimi vsebinami.

Praktično znanje pridobivajo dijaki predvsem pri laboratorijskem pouku, tako pri jezikih kot tudi pri strokovnih predmetih (gospodarsko poslovanje, turistična tehnika, informatika, obdelava besedil itd.), dijaki pridobijo ustrezna znanja za opravljanje izpita ECDL – Evropsko računalniško spričevalo.

Prav tako so v pridobivanje praktičnega znanja usmerjeni pogosti staži in štiritedensko obdobje delovne prakse, ki jih šola organizira za vse dijake v bližnji okolici in tudi v tujini.

PRIPRAVA NA DELO IN NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

Po opravljenem državnem izpitu (5 let), dijak lahko nadaljuje študij na višjih tehniških šolah (ITS), ki trajajo 2 leti, kjer študent pridobi diplomo višjega tehnika. Lahko pa se vpiše na katerokoli fakulteto ali na brezplačne tečaje za specializacijo, ki jih nudi Evropski socialni sklad oz. se zaposli kot:

 • operater na turističnem področju v velikih in malih podjetjih, ki nudijo storitve (v hotelskih in drugih recepcijah, v informativnih in turističnih poslovalnicah na področju splošnega turizma, termalnega kmečkega, kongresnega, kulturnega, religioznega, športnega)
 • uradnik na področju računovodstva in financ
 • uradnik v bančništvu in zavarovalništvu
 • uradnik v javnih zavodih
 • prodajalec v trgovini in drugih storitvenih podjetjih
 • samostojni podjetnik
 • sodelavec v družinskih podjetjih.