Vega – opis šole

TEHNIŠKI ZAVOD JURIJ VEGA

INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

RADOVEDNOST, ZNANJE, RAZVOJ

VIDIM, RAZUMEM, ZGRADIM

 

Vrsta šole: TEHNIŠKI ZAVOD- TEHNOLOŠKI SEKTOR
Smer šole: INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE
Naziv: IZVEDENEC NA PODROČJU INFORMATIKE IN TELEKOMUNIKACIJ
Trajanje: 5 LET
Število ur: 36 TEDENSKIH UR

Informatika je danes ena najhitreje razvijajočih se panog svetovnega gospodarstva. Živimo v času, ki temelji na hitrem tehnološkem razvoju. S pomočjo računalnika lahko komuniciramo po vsem svetu, trgujemo, upravljamo stroje in vsakovrstne naprave, se učimo in tudi zabavamo. Za delo s sodobnimi informatičnimi sistemi so potrebni strokovnjaki, ki obvladajo računalništvo. Dijaki, ki zaključijo šolanje na tehničnem zavodu – učna smer informatika in telekomunikacije – znajo avtomatsko obdelovati podatke in uporabljati najsodobnejšo računalniško tehnologijo.

Učni programi temeljijo na:

 • skrbi za razvoj posameznikovih potencialov
 • teoretičnem in praktičnem znanju
 • razvijanju jezikovnih spretnosti, poznavanja slovenske in italijanske kulture
 • obvladanju strokovne in tehnične terminologije v angleškem jeziku
 • hitrem prilagajanju tehnološkemu razvoju in potrebam trga dela z možnostjo takojšnje zaposlitve
 • širokih možnostih nadaljnjega izobraževanja

DELOVNA PRAKSA

Med šolanjem dijak stopi v stik s svetom dela preko prakse v podjetjih.

OB KONCU ŠOLANJA

 • se lahko zaposli v podjetjih, ki delujejo na področju informatike in elektronike
 • je usposobljen za načrtovanje in upravljanje informatičnih sistemov, računalniških omrežij, multimedijskih in komunikacijskih sistemov
 • zna analizirati, načrtovati in realizirati podatkovne baze, spletne strani in različne računalniške programe
 • pridobi spretnosti iz elektronike in telekomunikacij
 • lahko se vpiše v seznam izvedencev v informatiki in ustanovi samostojno podjetje
 • sodeluje na natečajih, ki jih razpisuje javna uprava za programerje in tehnike v informatiki
 • znanstveno in tehnološko znanje mu omogoča nadaljevanje šolanje na vsaki univerzi, zlasti na tehničnih in znanstvenih fakultetah