Zois – predmetnik

Predmet RAZRED
1. 2. 3. 4. 5.
Slovenski jezik in književnost 4 4 4 4 4
Italijanski jezik in književnost 4 4 4 4 4
Anglešcina 3 3 3 3 3
Zgodovina 2 2 2 2 2
Matematika 4 4 3 3 3
Pravo in ekonomija 2 2
Vede o Zemlji in biologija 2 2
Gibalne in športne vede 2 2 2 2 2
Verouk ali alternativne dejavnosti 1 1 1 1 1
Fizika 2
Kemija 2
Zemljepis 3 3
Informatika 2 2 2 2
Gospodarkso poslovanje 2 2 6 7 8
Nemščina 3 3 3 3 3
Pravo 3 3 3
Politična ekonomija 3 2 3
SKUPNO ŠTEVILO TEDENSKIH UR 36 36 36 36 36