Turistična smer – opis šole

TEHNIŠKO-EKONOMSKA SMER ZA TURIZEM

Jeziki, turizem in gospodarstvo v srcu Evrope

 

Turizem je panoga, ki na svetovni ravni kljub gospodarski krizi beleži 5% rast, vključuje slabo desetino vseh zaposlenih in ki tudi v našem okolju dobiva vedno večji pomen pri gospodarskem razvoju. (viri: www.slovenija.info/razvoj; http://www.enit.it/it/studi/tendenze.html; http://www2.unwto.org/)

Vrsta šole: TEHNIŠKO EKONOMSKI SEKTOR
Smer šole: TURIZEM
Trajanje: 5 LET
Število ur: 36 TEDENSKIH UR

ZNANJA IN SPRETNOSTI

Po petletnem študiju dijak tehniško ekonomske smeri za turizem:

  1. zna pisno in ustno komunicirati v slovenščini, italijanščini in treh tujih jezikih;
  2. usposobljen je za organiziranje in upravljanje gostinskih in turističnih storitev v hotelskih recepcijah, agencijskih poslovalnicah, turističnih uradih in pisarnah, v informacijskih uradih in drugih recepcijah ter sprejemnicah ter oblikovati ponudbo, ki bo vrednotila bogato kulturno, zgodovinsko in krajinsko dediščino našega okolja;
  3. zna samostojno uporabljati računalnik in programsko opremo ter sodobne tehnološke pripomočke, ki mu omogočajo spretno in učinkovito komuniciranje za širjenje in promocijo inovativne turistične ponudbe;
  4. pozna načrtovanje in organizacijo dela ter se zna prilagajati spremembam in skrbeti za nadgrajevanje strokovnega znanja, skladno s tehničnimi in drugimi novostmi.

PRIPRAVA NA DELO IN NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

Po opravljenem državnem izpitu (5 let), se dijak lahko vpiše na katerokoli fakulteto ali na brezplačne tečaje za specializacijo, ki jih nudi Evropski socialni sklad oz. se zaposli.

NAŠA PREDNOST

V turistični industriji je internet že globoko spremnil poslovni model, zato je naša vizija na tehniško-ekonomski smeri za turizem usmerjena v izobraževanje, ki bo dijakom omogočilo, da pridobijo specifična znanja na področju turističnega podjetništva, komuniciranja v domačem in več tujih jezikih, uporabe IKT (informacijsko komunikacijskih tehnologij) in splošna znanja na področju narodnih in mednarodnih ekonomskih dejavnikov, civilne in davčne zakonodaje ter splošnega podjetništva.

Izobraževalni program Turizem je usmerjen v trajnostno in integrirano vrednotenje kulturne, umetniške, obrtniške, enogastronomske, okoljske in naravne dediščine. Združuje namreč kompetence specifičnega poklicnega področja z jezikovnimi zmožnostmi in računalniškimi spretnostmi in s tem ustvarja ob odlični pripravi za nadaljni študij tudi konkretne zaposlitvene možnosti v turističnih podjetjih, ki delujejo v lokalnem in širšem mednarodnem obsegu.

 

Dolgoletne izkušnje na področju izmenjave šola delo, delovne prakse in praktičnega usposabljanja pod vodstvom mentorjev v recepcijah, hotelih in drugih delovnih okoljih na obmčju Alpe – Jadran in Evrope nudijo dijakom dodatno obogatitev za:

  • pridobivanje praktičnih izkušenj ter nadgrajevanje v šoli pridobljenih znanj,
  • usposabljanje in razvoj specifičnih spretnosti ter kompetenc poklica,
  • spoznavanje novih učnih situacij, tehnoloških procesov, delovnih sredstev, naprav in pripomočkov,
  • učenje sodelovanja, timskega dela ter komunikacije in nastopanja pred strankami in gosti,
  • razvijanje odgovornosti za lastno delo, kakovost, upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja,
  • razvijanje skrajne poštenosti, strpnosti, sodelovanja, veselja do poklica ter ustvarjanja priložnosti za zaposlitev.