Vega – predmetnik

Predmet RAZRED
1. 2. 3. 4. 5.
Slovenski jezik in književnost 4 4 4 4 4
Italijanski jezik in književnost 4 4 4 4 4
Anglešcina 3 3 3 3 3
Zgodovina 2 2 2 2 2
Matematika 4 4 4 4 3
Pravo in ekonomija 2 2
Vede o Zemlji in biologija 2 2
Gibalne in športne vede 2 2 2 2 2
Verouk ali alternativne dejavnosti 1 1 1 1 1
Fizika 3 (1) 3 (1)
Kemija 3 (1) 3 (1)
Tehnologije in tehnike grafičnega prikaza 3 (1) 3 (1)
Informacijske tehnologije in vede 3 (1) 3 (1)
Sistemi in omrežja 4 (2) 4 (2) 4 (2)
Načrtovanje informacijskih in telekomunikacijskih sistemov 3 (1) 3 (2) 4 (3)
Upravljanje podjetja in projektov 3 (2)
Informatika 6 (3) 6 (3) 6 (3)
Telekomunikacije 3 (2) 3 (2)
SKUPNO ŠTEVILO TEDENSKIH UR
(od katerih laboratorija)
36
(4)
36
(4)
36
(8)
36
(9)
36
(10)