Turistična smer – predmetnik

Predmet RAZRED
1. 2. 3. 4. 5.
Slovenski jezik in književnost 4 4 4 4 4
Italijanski jezik in književnost 4 4 4 4 4
Anglešcina 3 3 3 3 3
Zgodovina 2 2 2 2 2
Matematika 4 4 3 3 3
Pravo in ekonomija 2 2
Vede o Zemlji in biologija 2 2
Gibalne in športne vede 2 2 2 2 2
Verouk ali alternativne dejavnosti 1 1 1 1 1
Fizika 2
Kemija 2
Zemljepis 3 3
Informatika 2 2
Gospodarkso poslovanje 2 2
Nemščina 3 3 3 3 3
Ruščina 3 3 3
Turistična tehnika in gospodarsko poslovanje 4 4 4
Turistični zeljepis 2 2 2
Pravo in turistična zakonodaja 3 3 3
Umetnost in teritorij 2 2 2
SKUPNO ŠTEVILO TEDENSKIH UR 36 36 36 36 36