Zois – opis šole

TEHNIŠKI ZAVOD “ŽIGA ZOIS”

UPRAVNA SMER, FINANCE IN MARKETING

Šola, kjer nisi le številka

Šola za tretje tisočletje. Šola za danes.

 

Vrsta šole: TEHNIČNI EKONOMSKI ZAVOD
Smer šole: UPRAVNA SMER, FINANCE IN MARKETING
Trajanje: 5 LET
Število ur: 36 TEDENSKIH UR

Evropa tretjega tisočletja bo kraj pretoka ter vse večjega srečevanja različnih jezikov in kultur.

Naši izobraževalni programi in vzgojni prijemi pripravljajo dijake na:
 • odgovoren vstop v življenje
 • vključevanje v svet dela
 • nadaljevanje študija na italijanski, slovenski ali kateri koli drugi univerzi v Evropi.

Poglobljene raziskave v različnih evropskih državah dokazujejo, da so judje z znanjem več jezikov uspešnejši pri učenju ter strpnejši. Po izsledkih raziskave komisije pri Svetu Evrope pa bo uspešen tisti, ki bo dobro poznal svoj jezik, jezik svojega soseda in še vsaj en svetovni jezik.

Angleščina in nemščina, okno v svet
 • Študij dveh tujih jezikov v vseh razredih
 • Možnost pridobitve zunanjega potrdila o znanju jezikov – velja kot kredit za nadaljnji študij in za zaposlitev
Izpopolnitev v tehnologiji
 • Tečaj za pridobitev evropskega računalniškega spričevala ECDL
Razvoj osebnostnih lastnosti
 • Vzgojno didaktični dopolnilni posegi
Bogatenje splošne kulture
 • Branje dnevnega časopisja s projektom »Časopis v razredu«

Med šolanjem dijak spozna ekonomsko, pravno in knjigovodsko poslovanje podjetij, hkrati usvoji široko jezikovno in kulturno znanje.

Teoretično znanje dopolnjujemo s številnimi poučnimi ekskurzijami.

Za dijake 3. in 4. razredov smo uvedli obvezno delovno prakso, kot narekujejo tudi sodobni šolski programi. Dijaki tako tudi spoznavajo delovanje različnih uradov in konkretne delovne situacije.

Po uspešno zaključenem šolanju ima dijak možnost zaposlitve v administraciji, v bankah in zavarovalnicah, v računovodskih podjetjih, javni upravi, logistiki, lahko pa tudi ustanovi samostojno podjetje.

V primeru, da se odloči za nadaljevanje študija, se lahko vpiše na katerokoli univerzo ali visoko strokovno šolo.

Sodeluje lahko v javnih natečajih.

NAŠI CILJI

Dijak:
 • razvija, bogati in krepi svojo osebnost
 • usvaja znanje in spretnosti v skladu s cilji ekonomskega programa, obenem pa pridobiva tudi splošno razgledanost
 • uporablja znanje za kvalitetno življenje v skupnosti