Zois – opis šole

TEHNIŠKI ZAVOD “ŽIGA ZOIS”

UPRAVNA SMER, FINANCE IN MARKETING

Šola, kjer nisi le številka

Šola za tretje tisočletje. Šola za danes.

 

Vrsta šole: TEHNIČNI EKONOMSKI ZAVOD
Smer šole: UPRAVNA SMER, FINANCE IN MARKETING
Trajanje: 5 LET
Število ur: 36 TEDENSKIH UR

Evropa tretjega tisočletja je skupni prostor, kjer si želimo nastopati, uspevati, rasti.

NAŠI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI IN VZGOJNI PRIJEMI PRIPRAVLJAJO DIJAKE NA:
  • podjetništvo, odgovornost, samostojnost, iznajdljivost in konkretnost
  • nadaljevanje študija na vseh italijanskih in slovenskih univerzah, tako kot tudi na kateri koli drugi univerzi v Evropski uniji, ali pa, na možnost iskanja zaposlitve takoj po opravljeni maturi.

Naši dijaki se skozi leta pripravljajo na širši ekonomski prostor, na etično in okolju prijazno gospodarstvo, na trajnostni razvoj.

GOSPODARSKO POSLOVANJE, PRAVO IN EKONOMIJA

Do uspešnosti preko obvladovanja poslovnih modelov, budget planov, načrtovanja, marketinga, razumevanja bilanc, preko poznavanja osnovnih pravil civilnega, trgovskega in javnega prava, od poznavanja in razumevanja razvoja moderne ekonomije, od krajevnega individualnega podjetja do globalizacije, preko tehnošoškega razvoja in digitalizacije.

ANGLEŠČINA IN NEMŠČINA, OKNO V SVET

Študij dveh neobhodno potrebnih tujih jezikov v vseh razredih.
Možnost pridobitve zunanjega potrdila o znanju jezikov – ki velja kot kredit za nadaljnji študij in za zaposlitev.

IZPOPOLNITEV V TEHNOLOGIJI

Tečaj za pridobitev evropskega računalniškega spričevala ECDL.

RAZVOJ OSEBNOSTNIH LASTNOSTI

Vzgojno didaktični dopolnilni posegi, kot npr. Poslovni bonton, ki vadijo dijake k javnemu nastopanju. Udejstvovanje pri razno raznih kulturnih pobudah.

BOGATENJE SPLOŠNE KULTURE

Sodelujemo pri projektu POPRI, ki je spodbujajoč tekmovalni poslovni program.
Za dijake 3. in 4. razredov smo uvedli obvezno delovno prakso, kot narekujejo tudi sodobni šolski programi. Dijaki tako spoznavajo delovanje različnih uradov in konkretne delovne situacije.
Branje dnevnega časopisja s projektom »Časopis v razredu«
Med šolanjem dijak spozna ekonomsko, pravno in gospodarsko poslovanje podjetij, hkrati usvoji široko jezikovno in kulturno znanje.
Teoretično znanje dopolnjujemo s številnimi poučnimi ekskurzijami.

Po uspešno zaključenem šolanju ima dijak možnost nadaljevanja študija na katerikoli fakulteti, ima pa tudi možnost da ustanovi samostojno podjetje (start up) ali lahko izbira zaposlitev v administraciji, v bankah in zavarovalnicah, v računovodskih podjetjih, javni upravi, logistiki.

NAŠI CILJI

DIJAK: razvija, bogati in krepi svojo osebnost usvaja znanje in spretnosti v skladu s cilji ekonomskega programa, obenem pa pridobiva tudi splošno razgledanost uporablja znanje za kvalitetno življenje v skupnosti