Bohinjska proga za mlade

Bohinjska proga je pripeljala slovenske in italijanske dijake na Bled, kjer so skupaj ustvarjali promocijske posnetke in vsebine za socialna omrežja. S področnimi strokovnjaki Marino Bressan, Matjažem Marušičem in Alessandrom Puhalijem, s katerimi so že v prejšnjih mesecih raziskovali zgodovino proge ter njen vpliv na lokalno skupnost in na turizem v bodočnosti, so v četrtek, 18. aprila 2024, spoznali Bohinjsko progo tudi v živo.

Quel viaggio da Gorizia a Bled, sessanta studenti testimonial della Transalpina • Il Goriziano