Srebro za naše dijakinje na tekmovanju Več znanja za več turizma

V sredo, 15. 2. 2023, so se nekatere dijakinje turistične smeri udeležile mednarodnega festivala Več znanja za več turizma, ki ga prirejajo Turistična zveza Slovenije, Zavod RS za šolstvo in Center RS za poklicno izobraževanje pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je vršil 20. festival, na katerem je sodelovalo 33 srednjih in višjih šol iz 7 evropskih držav. Naslov letošnjega festivala je bil Športna doživetja bogatijo mladinski turizem.
Za sodelovanje je bilo treba izdelati pisno predstavitev turističnega produkta, promocijski spot in predstaviti proizvod na turistični tržnici. Dijakinje so na sejmu imele stojnico in predstavile turistični proizvod, ki so ga poimenovale Mesti kulture 2025 povezani s športom mladih. V njem so izpostavile dejstvo, da bosta mesti Nova Gorica in Gorica v letu 2025 evropski prestolnici kulture. Odločile so se za aktivni vikend z dejavnostmi, ki nudijo možnost sprostitve in zabave v bližnji okolici Gorice in Nove Gorice, na obeh straneh državne meje. Predlagan itinerarij ima namen, da združi mlade, ki živijo v Italiji in Sloveniji. Mladostniki spoznajo pohodništvo, plezanje, jahanje in lokostrelstvo, poleg tega pa imajo tudi priložnost druženja in skupne zabave.
Na sejmišču so dijakinje preživele cel dan. Ogledale so si tudi stojnice in proizvode drugih šol, ki so sodelovale na festivalu. Spoznale so celo dijake s Portugalske in iz Srbije. Proti večeru je potekalo nagrajevanje. Dijakinje zavoda Zois so za svoj turistični proizvod prejele srebrno priznanje.
Anisja Volčič, 3. T