Natečaj “VODA”

Dijaki sodelujejo pri literarnem, likovnem in foto – video natečaju na temo »Voda kot navdih lepega in dobrega, kot izvir misli, sanj, voda kot temeljni gradnik slehernega življenja na Zemlji in v Vesolju«, ki ga razpisuje DIZ J. Stefan v Trstu v sodelovanju s Tehniškim polom I. Cankar v Gorici. Natečaj spada v skupni projekt H2O, ki obsega različne medpredmetne dejavnosti o lastnostih in pomenu vode. Izdelana literarna, likovna in fotografska dela ter videozapise bo pregledala strokovna komisija. Za vsako kategorijo bodo nagrajeni/e trije/tri dijaki/inje. Nagrajevanje izdelkov bo v Trstu v petek, 22. marca 2019, na svetovni dan voda. Izdelki bodo razstavljeni najprej na šoli DIZ J. Stefan, nato po drugih partnerskih šolah in slovenskih kulturnih ustanovah.

Rok za oddajo prijavnice in izdelkov zapade v ponedeljek, 21. januarja (23:59) 2019.

Splošne pogoje in prijavnico dobite tukaj ali pa v zbornici (bivši Cankar).