Tehniško-ekonomska smer za turizem

»Odveži vozle in odjadraj iz varnega pristana. Ujemi veter priložnosti v svoja jadra«, je zapisal ameriški pisatelj Mark Twain. Svet je brezmejen in njegovo postopno razkrivanje je prav gotovo sol življenja.

Pri tej smeri dijake privabi in navduši dinamika različnih ponudb: 1. svet tujih jezikov in kultur 2. priložnost za uresničitev podjetniških turističnih zamisli in 3. razumevanje strategij za spretno in zavestno plavanje v morju namenov in pravil sodobne ekonomije. Naša vzgojno-izobraževalna ponudba združuje specifična znanja iz turističnega podjetništva, visoke jezikovne zmožnosti in osnovne računalniške spretnosti. Tako bogat program pa bo odlična priprava za uspešno in ustvarjalno bodočnost.

Tekoče dvojezično sporazumevanje v slovenskem in italijanskem jeziku bodo lahko dijaki te smeri nadgradili s poukom v treh tujih jezikih, ob vse bolj priljubljeni angleščini in evropsko mogočni nemščini je pri nas živa tudi ruščina. Čvrsta priprava na področju tujih jezikov omogoča danes  dijaku, da pri odločanju o nadaljnji zaposlitvi ali študiju jemlje v poštev tudi širši svet držav članic Evropske unije, v katerih bo njegov državni izpit vsekakor veljaven.

Kaj vse se skriva za zvezdicami, s katerimi se vsaka turistična ustanova danes predstavlja svetovnemu tržišču terciarnega sektorja in radovednim popotnikom? Dijaki lahko pri predmetih  turistična tehnika in gospodarsko poslovanje spoznajo turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih, razvijajo sposobnosti za opravljanje najrazličnejših del v turizmu in pridobivajo znanja s področja prava, da lahko vsako zamisel uresničujejo s konkretno ponudbo v okviru že ustaljenih postopkov, pravil in zakonov  in na podlagi njim in turistom dodeljenih pravic in dolžnosti.

Ključne vsebine o kulturni, enogastronomski, zgodovinski in umetniški dediščini naših prostorov bodo bodoči  dijaki vseh pet let pridobivali pri pouku turističnega zemljepisa. Če  poznamo temelje in razvoj turistične panoge skozi čas, bo tudi nova ideja uspešno napovedala potrebe sodobnega popotnika tukaj in sedaj.

Skozi vsa leta šolanja bodo projekti, delovne prakse in ciljni obiski zunanjih strokovnjakov predstavljali možnost in priložnost za aplikacijo osvojenih znanj ‘na terenu’. Svojo idejo razvoja na področju turizma bo lahko razredna skupnost predlagala z raziskovalnimi nalogami, promocijskimi posnetki in tematskimi stojnicami (projekt ‘Več znanja za več turizma’). Ob dnevu mednarodne borze turizma v Milanu pa bo lahko razredna skupnost preizkusila pridobljene kompetence na številnih delavnicah (projekt ‘Borsa internazionale del turismo’). Šolska izmenjava in vse priložnosti medkulturnega srečanja v sklopu uspešnega pobratenja z rusko šolo v Sankt Peterburgu (npr. ‘Ruska malica’) bodo prav gotovo ganile in navdušile najbolj radovedne dijake. Ob tej priložnosti in pri ostalih eno– ali večdnevnih izletih, bodo načrtovane dejavnosti večkrat tudi sami vodili.