Literarni, likovni in fotografski natečaj – Pot do človeka

Skupina profesorjev slovenskega višješolskega centra v Gorici želi spodbuditi ustvarjalnost mladih in v ta namen razpisuje

LITERARNI, LIKOVNI IN FOTOGRAFSKI NATEČAJ
POT DO ČLOVEKA,

posvečen spominu na dijakinjo Živo Srebrnič.

Letošnja tema: STRAH IN POGUM

Naslov znamenite Kocbekove zbirke novel dopušča v razmerah, v katerih živimo, širok razpon interpretacij, razvojnih možnosti, aktualizacij in umetniških pristopov.

Razpisni pogoji
Sodelujejo lahko vsi dijaki, ki obiskujejo slovenski višješolski center.
Prispevke je treba izročiti tajništvu tehniškega ali licejskega pola do 31. januarja 2023 osebno ali tudi po pošti.

LITERARNI NATEČAJ
Dijaki pošljejo lahko še neobjavljeno prozo (do 10.000 znakov), pesmi (do 3 pesmi) ali tudi dramska besedila (odlomek, prizor – do 10.000 znakov) na temo STRAH IN POGUM, ki jo lahko interpretirajo tudi v prenesenem pomenu.

Prispevki morajo biti napisani računalniško. V kuverti naj bodo avtorjevi podatki s šifro (avtorjeva šifra ali psevdonim, njegovo ime in priimek, šola, razred), v drugi pa naj bo zgoraj omenjena zaprta kuverta z avtorjevimi podatki ter priloženo besedilo, označeno samo s šifro. Komisija dobi v branje samo šifrirana besedila, avtorji se razkrijejo po določitvi zmagovalcev. Komisija bo izbrala tri nagrajence.
Merila za ocenjevanje:
1. Vsebinska izvirnost.
2. Izvirna zgradba, jezik in slog (izvirna uporaba slogovnih sredstev, izrazna živost, slikovitost).
3. Jezikovna pravilnost.

LIKOVNI NATEČAJ
Likovna dela so lahko v katerikoli likovni tehniki (risbe, stripi …) in na kateremkoli materialu. Vsak sodelujoči lahko pošlje eno likovno delo na razpisano temo, ki ga označi s šifro ali psevdonimom. V zaprti kuverti zraven pripiše šifro ali psevdonim, svoje ime in priimek, šolo, razred, kdaj je delo nastalo ter, če je potrebno, v največ treh povedih bistvo likovnega dela.

FOTOGRAFSKI NATEČAJ
Vsak sodelujoči lahko pošlje eno fotografijo.
– Iz vsebine fotografije mora biti jasno razvidno, kaj predstavlja, in mora biti posneta na temo natečaja.
– Ne sme biti starejša od dveh let. Ob fotografiji mora biti naveden datum nastanka in avtorjeva šifra ali psevdonim.
– Fotografija je lahko posneta v barvni ali črno-beli tehniki in mora biti dostopna kasneje tudi v JPG formatu (zaradi objave nagrajenih fotografij).
– V zaprti kuverti zraven fotografije naj bo šifra ali psevdonim, ime in priimek, šola, razred, ter, če je potrebno, tudi opis fotografije v največ treh povedih.

Komisija bo izbrala tri nagrajence iz vsake kategorije. Odločitev komisije je dokončna in nepreklicna.

Razglasitev najboljših prispevkov in nagrajevanje bosta potekala na Prešernovi proslavi.

Prenesi v PDF obliki