Pot do človeka

Skupina profesorjev slovenskega višješolskega centra v Gorici želi spodbuditi ustvarjalnost pri mladih in v ta namen razpisuje

LITERARNI, LIKOVNI IN FOTOGRAFSKI NATEČAJ
POT DO ČLOVEKA
posvečen spominu na dijakinjo  Živo Srebrnič.

 

Letošnja tema: VIRUS
Izbira je sad izrednih razmer, v katerih živimo, in dopušča širok razpon interpretacij.

Razpisni pogoji:
Sodelujejo lahko vsi dijaki, ki obiskujejo slovenski višješolski center.
Prispevke je treba izročiti tajništvu tehniških ali licejskih smeri do 31. januarja 2021 osebno ali tudi po pošti.

 

LITERARNI NATEČAJ
Dijaki pošljejo lahko še neobjavljeno prozo (do največ 3 strani), pesmi (do 3 pesmi) ali tudi dramska besedila (odlomek, prizor – do 3 strani) na temo Virus, ki jo lahko interpretirajo tudi v prenesenem pomenu.

Prispevki morajo biti napisani z računalnikom. V eni kuverti naj bodo avtorjevi podatki s šifro (avtorjeva šifra ali psevdonim, njegovo ime in priimek, šola, razred), v drugi pa naj bo zgoraj omenjena zaprta kuverta z avtorjevimi podatki ter priloženo besedilo, označeno samo s šifro. Komisija dobi v branje samo šifrirana besedila, avtorji se razkrijejo po določitvi zmagovalcev. Komisija bo izbrala tri nagrajence.
Merila za ocenjevanje:

 1. Vsebinska izvirnost.
 2. Izvirna zgradba, jezik in slog (izvirna uporaba slogovnih sredstev, izrazna živost, slikovitost).
 3. Jezikovna pravilnost.

 

LIKOVNI NATEČAJ
Likovna dela so lahko v katerikoli likovni tehniki (risbe, stripi…) in na kateremkoli materialu. Vsak sodelujoči lahko pošlje eno likovno delo na razpisano temo, ki ga označi s šifro ali psevdonimom. V zaprti kuverti zraven pripiše šifro ali psevdonim, svoje ime in priimek, šolo, razred, kdaj je delo nastalo ter, če je potrebno,  v največ treh stavkih bistvo likovnega dela.

 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ
Pogoji sodelovanja:
Vsak sodelujoči lahko pošlje eno fotografijo.

  • Iz vsebine fotografije mora biti jasno razvidno, kaj predstavlja, in mora biti posneta na temo natečaja.
  • Ne sme biti starejša od dveh let. Ob fotografiji mora biti naveden datum nastanka in avtorjeva šifra ali psevdonim.
  • Fotografija je lahko posneta v barvni ali črno-beli tehniki in mora biti dostopna kasneje tudi v JPG formatu(zaradi objave nagrajenih fotografij).
  • V zaprti kuverti zraven fotografije naj bo šifra ali psevdonim, ime in priimek, šola, razred, ter, če je potrebno, tudi opis fotografije v največ treh stavkih.

 

Komisija bo izbrala tri nagrajence iz vsake kategorije. Odločitev komisije je dokončna in nepreklicna.

Nagrajevanje najboljših prispevkov bo potekalo ob priliki Prešernove proslave.