Zaprtje šole do zaključka emergenčnega stanja


Dekret04042020.pdf

Ravnateljica DIZ Cankar z ozirom na specifično in urgentno odredbo predsednika vlade z dne 11.3.2020

odreja,

  • prekinitev didaktičnih dejavnost v obdobju do zaključka emergenčnega stanja;
  • uradi tajništva in ravnateljstva DIZ Cankar bodo dodo zaključka emergenčnega stanja delovali z omejenim obsegom. Tajništvo bo
    strankam na razpolago samo po telefonu (0481530021) ali po elektronski pošti (gois00400n@istruzione.it);

Ker bi lahko prišlo do novosti, vas vabim, da redno sledite navodilom, ki bodo objavljena na spletni oglasni deski šole.
Pristojni urad si tudi pridržuje pravico, da bo, po potrebi, vnesel morebitne potrebne popravke.

Računamo na vaše razumevanje.

Ravnateljica
Dr. Mara Petaros
Elektronsko podpisani dokument v skladu z zakonskim odlokom št. 82/2005