Ruska malica

V sredo, 13. marca 2019, bo v poznih dopoldanskih urah v prostorih Best Western Palace hotela v Gorici potekala tako imenovana Ruska malica. Dijaki turistične smeri zavoda Zois bodo, vse v ruščini, pripravili rusko malico z rusko kuharico Svetlano v sodelovanju z Gimnazijo iz Nove Gorice. Sodelovalo bo približno 60 dijakov, ki se uči ruščino, iz dveh obmejnih šol: z naše strani bosta vključena 3. in 4. razred ter nekateri dijaki iz 1. in 2. razredov turistične smeri; iz Gimnazije Nova Gorica bo sodelovalo 30 dijakov rusistov. Za tehnično pomoč (fotografiranje, videoposnetki, v živo predvajanje po šolski spletni strani ipd.) bodo poskrbeli nekateri dijaki z zavoda Vega.

Poleg naše šole in novogoriške gimnazije projekt podpirata tudi Ruski center znanosti in kulture iz Ljubljane ter hotel Palace Best Western iz Gorice.