Dijaki šole Vega na poučni ekskurziji v Novi Gorici

Dijaki Državnega izobraževalnega zavoda “Cankar-Zois-Vega” večkrat obiskujejo podjetja, kjer se lahko marsikaj naučijo na terenu. Tokrat so se zelo zanimive ekskurzije udeležili dijaki 3., 4. in 5. razreda šole Vega, ki so v četrtek, 20. decembra, v sosednji Novi Gorici, obiskali inovativno podjetje Arctur d.o.o. ter Mojstrovalnico Knjižnice Franceta Bevka.

Dejavnost se je pričela z zbiranjem na parkirišču nakupovalnega centra Qlandia v Novi Gorici. Od tu so se dijaki v spremstvu profesorjev Ferfoglia, Leghissa in Sedevčič odpravili peš proti industrijski coni do sedeža podjetja Arctur d.o.o, ki je vodilni ponudnik storitev s področja visoko zmogljivega računalništva. Tu jih je sprejel direktor Tomi Ilijaž, celoten ogled podjetja pa je vodil Nejc Bat. Direktor je dijake pozdravil, jim okvirno orisal delovanje in uspešnost podjetja ter poudaril pomembnost učenja in poznavanja uporabne matematike. Poudaril jim je tudi možnost delovne prakse in dela po končanem šolanju na njihovem podjetju. S predstavitvijo je nadaljeval Nejc Bat, ki pa je dijakom orisal zgodovino superračunalnikov in jim opisal njihovo uporabnost ter vse storitve, ki jih nudi podjetje Arctur d.o.o. Po več kot enournem predavanju je skupino dijakov in profesorjev pospremil do najzanimivejšega dela podjetja, kjer hranijo superračunalnik. Najprej so si ogledali sobi, preko katerih je superračunalnik povezan s svetom;  to sta soba za komunikacije in soba za energetsko napajanje. Potem pa so skozi varnostna vrata prešli k superračunalniku, ki stoji v sredini velike klimatizirane hale.

Po ogledu HPC superračunalnika so se dijaki odpravili peš do mestne knjižnice. Tam jih je pričakoval Matej Blažko, referent za Mojstrovalnico. Skupaj s kolegico sta dijake razdelila v dve skupini, nato je sledil voden ogled glavnih prostorov mestne knjižnice. Ogledali so si različne oddelke in sobo Franceta Bevka, nazadnje pa še Mojstrovalnico, ki je nova javna storitev Goriške knjižnice, kjer so za kreativno ustvarjanje na voljo 3D tiskalnik, 3D skener, 3D svinčniki, računalnika za 3D modeliranje objektov in tihi glasbeni studio. Tu lahko vsakdo razvija, deli ter uresniči svoje ideje.

Dijaki so bili nad ekskurzijo navdušeni, očaral jih je predvsem superračunalnik HPC. Izkušnja je bila zelo poučna, saj jih je obisk vseh omenjenih prostorov brez dvoma dodatno obogatil.