Delavnica kreativnega pisanja

V soboto, 24. novembra, smo se dijaki tretjih razredov zavodov Ž. Zoisa in J. Vege udeležili zelo zanimive delavnice kreativnega pisanja na temo Podobe iz sanj, ki jo je vodila slovenska pesnica Maja Vidmar. Dejavnost je trajala štiri učne ure.

V prvem delu srečanja se nam je pesnica predstavila in nam povedala veliko o sebi, o svojem življenju in delu. Nato smo bili na vrsti še mi; vsak se je na kratko predstavil in opisal svoje zadnje sanje. V drugem delu delavnice pa smo bili aktivni pisci in ustvarjalci: iz gline smo sestavili svoje “podobe iz sanj”, ki smo jih na koncu srečanja natančno opisali tudi na papirju.

“V delavnici kreativnega pisanja mi je bilo zelo všeč. Ugotovila sem, da mora vsak sam razumeti pomen svojih sanj in da nam sanje lahko zares veliko povejo. Izbrali smo si sanje in jih zelo natančno analizirali. Po dolgem času sem se ponovno igrala z glino, iz katere smo morali ustvariti predmet iz sanj, ki nam je bil najbolj pri srcu. Na koncu smo napisali, za katero delo bi bil ta predmet primeren.” Laura

“V delavnici smo najprej povedali to, o čemer smo sanjali, nato pa smo si morali izbrati nek predmet iz sanj. Z zaprtimi očmi smo si ta predmet predstavljali in ga nato izdelati iz gline. Za konec nam je pesnica pokazala različne razglednice; izbrali smo si tisto, ki je najbolj spominjala na naše sanje. Pri tej delavnici sem razumel, kako so sanje pomembne, saj nam lahko sporočajo tudi življenjsko usodo. Odslej bom na svoje sanje veliko bolj pozoren.” Gabriel

Mislim, da mi je to srečanje odprlo oči pri razumevanju sanj. Zdaj posvečam večjo pozornost tem podobam in odkrivam, da nam lahko marsikaj povejo. ” Martina

“Menim, da je bilo srečanje s pesnico zelo koristno. Spoznala sem veliko novih stvari in začela sem posvečati sanjam večjo pozornost. Ugotovila sem, da lahko dogodki v življenju močno vplivajo na naše sanje.” Veronika

 

Besedilo so pripravili dijaki 3. razreda turistične smeri zavoda Ž. Zoisa.