Obisk Trgovinske zbornice

V četrtek, 19. aprila 2018, smo se dijaki četrtih in petih razredov zavodov I.Cankarja, Ž.Zoisa in J. Vege  udeležili srečanja na sedežu goriške Trgovinske zbornice. Spremljala sta nas prof.Jakin in prof. Leopoli. Uvodni nagovor je imel podpredsednik te ustanove. V naslednjih dveh urah so nam funkcionarji nekaterih oddelkov razložili ustroj in delovanje zbornice. Poglobljeno so nam prikazali postopek vpisa novonastalih podjetij v register podjetij in njihovo pravno obliko.Čeprav so nekatera strokovna srečanja dolgočasna, je bilo to zelo zanimivo.

 

Oshbej Gergolet,

5. razred Ž. Zoisa