BRIES 2018

D.I.Z. Cankar-Vega-Zois iz Gorice, Enaip FJK iz Vidma in D.I.Z. Stefan iz Trsta, v
sodelovanju s šolskìrn centrom Škofja Loka, organizirajo 4. Mednarodno konferenco BRI-ES 2018.

Konferenca se bo odvijala pri Centru za poklicno izobraževanje ENAIP v Pasian
di Prato v ulici Leonardo da Vinci št. 27 dne 15. Marca 2018.

Cilj srečanja je implementacija in izboljšanje sodelovanja med industrijo in
vzgojo ter pospeševanje dobrih praks, ki so prisotne v deželi Alpe Jadran, s posebnim ozirom
na dejavnosti izmenjava šola-delo.

www.bri-es.org