Sprejem prvošolcev

V prvem tednu pouka namenjamo prvošolcem tehniškega pola posebno pozornost, da bi se lažje in hitreje vključili v našo šolsko skupnost. Tako smo se odločili za poučno ekskurzijo v našo bližnjo okolico. Vreme nam letos ni bilo najbolj naklonjeno, vendar smo to pobudo uspešno izpeljali. Iz višješolskega centra smo se v četrtek, 14. septembra, odpravili do frančiškanskega samostana na Kostanjevici. Tu nas je toplo sprejela prisrčna vodička gospa Mirjam, ki nam je prikazala pomembnost samostana iz kulturno-zgodovinskega vidika. Poleg grobnice zadnjih francoskih kraljev iz dinastije Burbonov se lahko Kostanjevica pohvali s prestižno knjižnico, ki hrani med drugim 30 inkunabul. Za nas je najbolj dragocena Slovnica Adama Bohoriča Arcticae Horulae iz leta 1584 z avtorjevim lastnoročnim posvetilom. Po ogledu samostana smo se napotili v mestno središče, kjer so nam profesorji predstavili znamenitosti, še zlasti tiste, ki pričajo o večstoletni prisotnosti Slovencev.

Tudi naslednjega dne smo se podali do mestnega središča za ogled pomembnejših stavb in ustanov.

Prvošolce pričakuje še ena poučna ekskurzija: ob priliki živahne Barkovljanke se bodo 7. oktobra podali na ogled Trsta.