Delavnica o judovski prisotnosti v Gorici

Dne 16. februarja smo si skupina dijakov, ki nismo imeli dopolnilnega pouka, ogledali judovsko četrt, sinagogo in judovsko pokopališče v Rožni Dolini. V sinagogi smo od vodiča spoznali mnogo novih stvari o judovski kulturi, veri, navadah in običajih. Zelo nas je zanimala vloga ženske v judovski kulturi, ona je najpomembnejši član v družini in je zelo cenjena za njeno delo. Judovsko pokopališče pa nas je očaralo, obiskovalca navdaja z občutkom miru in sproščenosti.
Naslednjega dne pa smo pripravile plakat z utrinki naše ekskurzije.
Dijakinje 1. Razreda turistične smeri